UTREDNING

Neuropsykologiska utredningar.

* Bedömningen kan vara en utgångspunkt för rehabilitering. En utredning kartlägger intakta/nedsatta kognitiva funktioner, med syfte att rekommendera lämpliga åtgärder. I neuropsykologiska utredningar används olika neuropsykologiska test som mäter och kartlägger olika delfunktioner i hjärnan och eventuella störningar inom ett specifikt område.

* Steve har publicerat en studie inom fältet i december 2001s utgåva av den amerikanska tidskriften "Substance Abuse".

Psykosociala utredningar

* En allmän bedömning av klientens/patientens psykosociala situation, ev. beroendeproblematik, motivationsnivå samt psykiskt välbefinnande.