UTBILDNING

* Alla kurser kan kompletteras med ett skräddarsytt handledningspaket.

* Varje kurs kommer att ge deltagarna verktyg som de kan omedelbart använda i sin arbetsvardag.

* Kursmaterial är alltid inkluderat.

* De teoretiska kunskaperna förmedlas genom föreläsning och videoinlägg. Dessutom innehåller varje kurs flera moment där kursdeltagarna får praktisera sina nyförvärvade kunskaper.

* Alla kurser avslutas med att deltagarna utvärderar kursen med hjälp av enkla skalor samt med möjlighet att lämna skriftliga kommentarer. Utvärderingarna sammanfattas och skickas till uppdragsgivarna.