Specialist service för beroendevård

Beacon erbjuder kolleger inom beroendevården ett brett utbud av föreläsningar, workshops och utbildningar som bygger på beprövade och effektiva behandlingsmetoder.

Beacon drivs av STEVE WICKS, socionom och leg. psykolog med flera års erfarenhet av att arbeta med beroendepatienter både i England och Sverige.