MOTIVERANDE INTERVJU
(Motivational Interview - MI)

* Motiverande Intervju (Motivational Interview - MI) är både ett förhållningssätt och en samtalsmetod. Den är klient/patientcentrerad och har utvecklats för att hjälpa klienter/patienter utforska och lösa ambivalens i förhållande till en förändring. Ambivalens betraktas som början till en förändring.

* MI har utvecklats inom missbruksvården men används i dag inom en rad olika områden där förändring är önskvärd eller nödvändig, t ex diabetesvård, rökavvänjning mm.

* MI-utbildningen består av tre dagar.
Dag I. En introduktion till MIs förhållningssätt och verktyg. Under dagen kommer deltagarna att få en fördjupad förståelse för MIs förhållningssätt, ökad kunskap om motivationsprocessen samt övning i användning av några basverktyg.

Dag II. Tyngdpunkten ligger på att identifiera och hantera motstånd. Flera övningar fokuserar på denna färdighet samt att identifiera och framkalla självmotiverande yttranden.

Dag III. Dagens arbete fokuserar på att underlätta och förstärka beslut om förändring. En del av dagen ägnas åt att få färdigheter att hjälpa klienten/patienten utforska och utveckla diskrepansen mellan nuvarande och önskvärda situation.

* MI-utbildningen innehåller föreläsningar, videoinslag, samt flera praktiska övningar.

* Steve Wicks, socionom och leg. psykolog, har använt motiverande samtal tillsammans med sina klienter/patienter sedan 1994. Han har gått grundutbildning i MI samt prof. William Millers utbildning för MI tränare (s.k. Training for Trainers). Han är medlem i Motivation Interviewer Network of Trainers (MINT).

Varmt välkommen!