HANDLEDNING

* Både grupp och individuell handledning med KBT inriktning.

* Steve har erfarenhet från personalgrupper inom beroendevården, akutpsykiatrin, samt ungdomsvården.

Behandlingsplaneringsseminarier

* Strukturerad behandlingsplanering för personal som utgår ifrån klientens/patientens motivationsnivå samt problemprofil.

* Målet är att underlätta för både behandlingspersonal och klienter/patienter att arbeta mer strukturerat mot rimliga mål samt att tidsbegränsa behandlingskontakterna.

* Steve har utvecklat ett behandlingsplaneringsformulär utifrån ASI som används under seminarier.