Några ord från Sören Kierkegaard
(”Den döde dansken”)

Om jag vill lyckas med att
föra en människa
mot ett bestämt mål
måste jag först finna henne
där hon är
och börja just där.
Den som inte kan det, lurar sig själv
När hon tror att hon kan hjälpa andra.

Många kolleger runt om i landet har lätt att hålla med budskapet i Sören Ks berömda dikt som handlar om att vi ”ska börja där den andra befinner sig….”. Lätt att förstå men fascinerande hur svårt det kan vara att tillämpa konsekvent när vi träffar våra klienter/patienter/elever, eller hur?

Om vi arbetar professionellt med motivation och förändring bör vi strama upp vårt tänkande och aldrig mer tänker på eller pratar om våra klienter/patienter/elever som ”omotiverade” eller ”motiverade” utan att kvalificera det. I mina öron låter det meningslöst att prata om motivation om vi inte lägga till ”just nu” för att specificera att motivationsnivån är någonting som kan ändras och inte är en personlig egenskap samt att alltid specificera vilket beteende vi syftar på. Om vi inte är beredda att prata i termer av ”just nu är X motiverad/omotiverad att göra……..” är risken stor att vi ignorerar Sören Ks fina dikt och bidrar i stället till en luddighet angående motivationsbedömningar.

Prochaska & DiClementes motivationscirkel har gett oss en enkel modell som leder till ännu mer nyanserade motivationsbedömningar.

Sören K eller ”den döde dansken” har kommit tillbaka för att hjälpa oss tillämpa dikten mer konsekvent. Delvis genom en plansch, delvis genom en bok som heter ”Den döde dansken” (han bad Steve Wicks om att vara hans spökskrivare!)

Motivationscykeln – en plansch

Som du ser visar planschen Sören K sittande på en gammaldags cykel – en motivationscykel – framhjulet består av motivationscirkeln för att hjälpa oss nyansera våra motivationsbedömningar. Första versen av hans dikt är också med och jag har tagit mig friheten av att skriva in ”Hopp” i bakhjulet som en påminnelse till mina kolleger att hoppet driver förändringar vidare framåt.

Många kolleger runt om i landet redan har planschen på väggen och eftersom den så stor och färgglad dröjer det inte länge innan klienter/patienter/elever blir nyfikna och då är man tvungen att förklara hur vi är funtade när det gäller förändringar. Ofta väcker sådana genomgångar av cirkeln vettiga diskussioner om förändring.

Boken – ”Den döde dansken”

Sören K har inte bara ställt upp som modell för en plansch, han har också, genom Steve Wicks, skrivit en bok som innehåller 20 tips till dig som arbetar med beteendeförändring. Boken är lättläst – den tar en timme att läsa! Den innehåller också många bilder.

Både planschen och boken kan beställas genom att skicka en e-post till: beacon.stockholm@telia.com.

Planschen kostar 68,00 plus moms

Boken kostar 132,00 plus moms

(10% rabatt vid beställningar av 10 eller fler; 20% rabatt vid beställningar av 50 eller fler.)

Portot tillkommer.