COMMUNITY REINFORCEMENT APPROACH (CRA)

* CRA är en av de mest lovande behandlingsmetoderna för klienter/patienter med alkohol-/narkotikaberoende. På svenska skulle man kunna kalla CRA för "social förstärkning" - behandlingsmetoden kombinerar beteendeteori med social inlärningsteori och tillämpas på människors livssituation i lokalsamhället. Man arbetar med de sociala faktorer som bäst kan förstärka människors beslut att leva nyktra och drogfria.

* Steve har flera års erfarenhet av CRA, både som projektledare, utbildare och kliniker (inom både socialtjänsten och beroendevården). Han har producerat och redigerat en CRA utbildningsvideo.

* CRA utbildningen består av 3 heldagar.