BEHANDLING

* Individuell behandling i klientens/patientens hemmiljö eller på arbetsplats.

* Behandlingen är alltid tidsbegränsad med en utvärdering efter varje behandlingsperiod. Behandlingen kan dock förlängas vid behov.

* Specialistområde - beroendeproblematik - alkohol, cannabis. Även andra narkotika, mm.

* Arbetssätt: initial kontakt leder till tre strukturerade bedömningssamtal med syfte att kartlägga typ och behov av vidare behandling. Bedömningsfasen avslutas med ett kortare behandlingsplaneringsmöte där förslag på behandling läggs fram.

* Andra professionella anlitas vid behov.