ÅTERFALLSPREVENTION (ÅP)

* En effektiv insats i form av kurs för klienter/patienter oavsett missbruksmedel. Tyngdpunkten ligger på att rätta till färdighetsbrister och förbättra en persons förmåga att hantera högrisksituationer, som vanligen föregår återfall.

* Utbildningen ger grundläggande kunskaper i återfallsprevention vid missbruk/beroende utifrån beteendevetenskaplig teori och är baserad på A. Marlatts och P. Montis arbeten. Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs självständigt skall kunna arbeta med återfallspreventionsmetoder, i första hand med återfallspreventiva kurser för klienter/patienter.

* Steve Wicks har omfattande klinisk erfarenhet av återfallsprevention.

* Utbildningen består av 3 heldagar och baseras på den svenska återfallspreventionsmanualen Väckarklockan som erhålles vid kursstart.