ADDICTION SEVERITY INDEX (ASI)

* ASI är en strukturerad intervju som innehåller frågor av relevans för klienters/patienters missbruksproblem. Intervjun täcker förutom alkohol- och narkotikamissbruk även andra livsområden såsom arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och kriminalitet.

* ASI-intervjun utvecklades i början på 1980-talet av den amerikanske missbruksforskaren Tom McLellan och hans kollegor vid Universitet i Philadelphia. Ursprungligen konstruerades intervjun för en utvärdering av sex olika behandlingar. Idag är ASI-intervjun översatt till ett stort antal språk och används i många länder.

* ASI har med stor framgång använts av McLellan-gruppen som bedömningsmetod vid s.k. matchning av behandling. Skalan nyttjas också för systematisk uppföljning av enskilda klienters/patienters utveckling. Framförallt har den visat sig användbar vid resultatuppföljning och vid utvärdering av effekterna av olika insatser inom beroendevården. För att använda ASI-metoden krävs att man genomgått en ASI utbildning.

* Steve Wicks har flera års erfarenhet av att ansvara för utbildning och utveckling av ASI inom södra Stockholm. Han har skrivit, medverkat i, regisserat och producerat Sveriges första och enda ASI utbildningsvideo som används i utbildningar över hela landet. Han samarbetar med Centrum för Utveckling av Socialtarbete samt Socialstyrelsen.

* ASI kursen består av 2 konsekutiva heldagar samt 1 heldags uppföljning ca en månad senare. Varje kursdeltagare uppmanas att lämna in ett ASI protokoll för skriftlig feedback. Diplom ges till dem som lämnat in ett godkänt ASI. Uppföljningen inkluderar en presentation och genomgång av ASI-net (en nätverksbaserad datorversion av ASI, där inmatning av intervjuer i central databas, statistiska grupputtag och individuttag ingår).