ADOLESCENT DRUG ABUSE DIAGNOSIS (ADAD)

* ADAD är en strukturerad intervju som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik. Intervjun är uppdelad i nio olika områden; fysisk hälsa, skola, arbete, fritid och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol samt narkotika.

* ADAD-intervjun kan utgöra ett stöd vid utredning och behandlingsplanering för den enskilde unge. Den är också ett instrument som kan användas för att följa upp och utvärdera vård och behandling.

* ADAD utvecklades i slutet av 1980-talet i USA av Alfred Freidman och Arlene Terras. Den är konstruerad utifrån samma principer som Addiction Severity Index (ASI) ett instrument för vuxna.

* ADAD kursen består av 2 konsekutiva heldagar samt 1 halvdags uppföljning ca en månad senare. Varje kursdeltagare uppmanas att lämna in ett ADAD protokoll för skriftlig feedback. Diplom ges till dem som lämnat in ett godkänt ADAD. Uppföljningen inkluderar en presentation och genomgång av ADAD-net (en nätverksbaserad datorversion av ADAD, där inmatning av intervjuer i central databas, statistiska grupputtag och individuttag ingår).